Forfatterarkiv: Bente Nykjær

Faglig læsning – materialer og erfaringer fra forsøget med Læsebånd

I Personaleintra kan du finde skabeloner, opgaver og informationer, som mange lærere brugte mens forsøget kørte. Du finder dokumenterne i arkiv- samlemapper – læsebånd.

På lærerbiblioteket er desuden samlet en del idematerialer. Meget bygger på Elisabeth Arnbaks forskning samt hendes forslag til, hvordan læreren kan arbejde med faglig læsning.

PLC var repræsenteret i Læsebåndsudvalget ved BN. Kontakt Bente for yderligere inspiration og vejledning.

Udstillinger – for, med og af elever

PLC har mange muligheder for at klasser eller elever kan udstille deres produkter. Gennemgående har der været tale om produkter, som klasser/klassetrin har arbejdet med gennem længere tid, og som eleverne/læreren gerne vil udstille for et større publikum.

Mål: skabe en flot udstilling af klassens arbejder (elevernes mål). Skabe et læringsrum til forundring og inspiration, hvor også dansk kultur/traditioner bliver synliggjort (PLC’s mål)

PLC tilbyder:

  • rumdelere, borde, tavler, skillevægge, montre og lign. udstillingsfaciliteter
  • skifterammer
  • computere – opsat til rette program

Sådan gør du:

1. Lav en aftale med Anja, som koordinere udstillingerne

2. Find ud af hvor meget plads – og hvilken form for plads – der er brug for

3. Lav udstillingen 😉