Forfatterarkiv: Anja Emilie Madsen

Google Websites

Som en del af “Google-pakken”, kan I også lave simple websites. De er lette at komme i gang med og minder meget om Google Dokumenter.

Fordelene ved Google Website er bl.a.:

 • Simpel sideopbygning og layout
 • Editoren ligner den fra Google dokumenter
 • Mulighed for at vedhæfte filer fx PDF
 • Nemt at integrere filer fra Google Drev, G+ og fsk gadgets

Digital Faglig Læsning

Digital Faglig Læsning er et komplet undervisningsforløb á 12 moduler udarbejdet af AVF og AEM i 2013. I skoleåret 13/14 har alle elever på 5. – 7. årgang arbejdet med materialet. Til næste skoleår kan 5. årgang og evt. 9. årgang også arbejde med det.

I kan finde undervisningsmaterialet på www.digitalfagliglaesning.blogspot.dk.

Skoletube – alle fag

Skoletube.dk kan I uploade, fremstille, dele og vise jeres medieproduktioner til hinanden. Skoletube har samlet forskellige online-værktøjer og lave videovejledninger dertil, så I let kan komme i gang. I dette katalog kan du finde inspiration til brugen af de forskellige værktøjer i din undervisning:

Disse værktøjer er med i pakken:

 • Skoleblogs
 • GoAnimate – Se videovejledninger her.
 • Pixton – Se veideovejledninger her.
 • MovieCut – Se videovejledninger her.
 • Animoto – Se videovejledninger her.
 • Screencast – Se videovejledninger her.
 • Slidemaker – Se videovejledninger her.
 • Tiki-Toki – Se videovejledninger her.
 • Voicethread – Se videovejledninger her.
 • Thinglink* – Se videovejledninger her.
 • Prezi* – Se videovejledninger her.
 • Mindmeister* – Se videovejledninger her.
 • PeoplePlotr – Se videovejledninger her.
 • Powtoon – Se videovejledninger her.
 • Soundation – Se videovejledninger her.
 • Film-X – Se videovejledninger her.
 • Padlet* – Se videovejledninger her.
 • Wix – Se videovejledninger her.

*Findes også som app – husk at logge på med samme bruger, for at få adgang til dine produktioner.

Jesper Nørskov og Dorthe Geisnæs vejleder i brugen af Skoletube, så book en tid til vejledning, når du gerne vil i gang.

Glogster – Dansk

I dansk skal eleverne arbejde med mange forskellige slags tekster – herunder de multimodale, som kombinerer billeder, tekst, tale, video.

Ved at arbejde med Glogster får eleverne muligheden for at arbejde kreativt med at kombinere de forskellige medier og udtryksformer i en ny og spændende præsentationsform.

Gloggen kan deles via andre sociale medier, fx Facebook, og kan via embedfunktionen indsættes i Skoleintra eller på en blog.

Undervisningsforslag:

 • Bog- og filmanmeldelser
 • Grammatikvejledninger
 • Fremlæggelser
 • Evaluering

Flip med Vitello – Dansk

I dette E-læringsmodul “Flip med Vitello”, kan du se, hvordan elever i 2. – 3. klasse  kan lave bladrevenlige Vitello-bøger. Eleverne skriver deres historier i fx Google Dokumenter og indsætter deres egne tegninger.  Når historien er færdig, laves den til en digital publikation i fx www.issuu.com. Denne publikation kan herefter deles på Forældre- og elevintra.

Se eksempel her

De danskfaglige mål med forløbet er:

– at give eleverne indsigt i en del af et forfatterskab
– at få et indblik i specielt Fupz’ sprog og måde at lege med sproget på
– at have fokus på indholdslæsning fremfor teknisk læsning
– at opøve viden og indsigt i at bruge sproget som virkemiddel
– at lege og eksperimentere med sproget
– være opmærksomme på sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i egne og andres tekster
– udtrykke sig i enkle produktioner i billede og tekst

Bonus: du kan hente en gratis Vitello-opgavebog her

Anja vejleder i brugen af Google Dokumenter og www.issuu.com

Lommefilm i undervisningen – Dansk


Ovenstående er et bud på, hvordan du kan arbejde med lommefilm i dansk.  Til dette forløb blev der brugt ca. 7 lektioner i alt, hvor eleverne også arbejdede videre derhjemme. Eleverne filmer med deres mobiltelefoner og overfører filerne via Dropbox eller kabel. Filmen redigeres i Skoletubes Moviecut og kan herefter udgives på klassens Skoletubekanal.

Det vil være oplagt at arbejde med filmproduktion, når klassen også arbejder med kortfilm.

Anja vejleder gerne superbrugere, hele klassen eller årgangsteams.

GODT FIF: husk at jeres elever skal optage video og billeder i liggende format. Det gør det hele MEGET nemmere!