H.C. Andersen

hc_andersenH. C. Andersen har sit helt eget sted på PLC! Hér kan både du og eleverne finde alle hans eventyr og meget andet.

Når du inddrager H. C. Andersen i din undervisning, kan du reservere følgende klassesæt:

 • H. C. Andersen, De små fagbøger
 • Klods-Hans, letlæsning til indskolingen
 • H. C. Andersen – en eventyrlig digter, samlet udgivelse med hans eventyr til overbygningen

Skolen råder også over en masse forskelligt lærermateriale – fx kan du finde forslag til H. C. Andersen og:

 • Matematik (2. årgang)
 • Musik (indskolingen & mellemtrinnet)
 • Drama (indskolingen)
 • – og en masse lækkert materiale til danskundervisningen;-)

Brug for hjælp – spørg AT & AE på PLC

 

 

 

Hele Verden i Skole – Læseraketten

Hele Verden i Skole er en kampagne, der sætter børns ret til uddannelse på skoleskemaet i Danmark.

Kampagnen består af den gratis bog “LæseRaketten” med et online elev- og lærermateriale, hvor eleverne kan gå på opdagelse i blandt andet film, billeder, musik, og hvor læreren kan finde en række konkrete opgaveforslag, undervisningsmateriale til emneuger og meget andet. Bogen er trininddelt og kan anvendes fra børnehaveklassen til og med 7. klasse – men den primære gruppe er dog Mellemtrinnet!

Mål: At puste til elevernes læseglæde og samtidig få dem til at reflektere over børns levevilkår, rettigheder og mulighed for uddannelse.

Historierne er skrevet af kendte danske børnebogsforfattere og LæseRaketten indeholder desuden portrætter af børn fra andre lande – et nyt land hvert år. LæseRaketten affyres hvert år i ugen op til skolernes påskeferie – dog lander de bestilte bøger på skolen i uge 7-10.

PLC sørger for:

 • at bestille bøgerne hos IBIS
 • at sætte et ekstra klassesæt på bogdepotet
 • vejledning i forbindelse med at sætte et undervisningsforløb på årsplanen;-) – læs her Læseraketten 2014

Henvend dig til Anne-Mette, hvis du vil vide mere om projektet.

 

Dansklandskabet.dk

Dansklandskabet er et interaktivt digitalt undervisningssystem til dansk i 1.-4. klasse, som består af 26 forskellige lokaliteter, som eleverne kan besøge. Første og anden klasse kan fx besøge kroen, cykelsmeden, togstationen og zoologisk have. Tredje og fjerde klasse kan besøge bl.a. de olympiske lege, lufthavnen, festivalen og storbyen.

I alt er der omkring 500 interaktive opgaver i systemet, der opfylder Fælles Mål for danskfaget i 1.-4. klasse – for ikke at tale om læremidlets pædagogiske effekt;-)

Anne-Mette vejleder og afholder kurser;-)

Digitale tidslinjer – Historie

Lad arbejdet med kronologi og alenlange tidslinjer i papir og pap blive digitalt – brug “Tiki Toki” på Skoletube.dk.

Historieundervisningen skal gøre det muligt for eleven at etablere en tidsfrise og relatere den til egen livsverden – og med “Tiki Toki” kan eleverne arbejde  med deres egen tidslinje, som de gennem hele skoleforløbet kan uddybe og udvikle.

Tidslinjen er også velegnet som evalueringsredskab efter et gennemgået emne.

Jesper vejleder gerne lærere og udvalgte superbrugere.

 

 

Kortfilm – Dansk

Film er stadig mange børns foretrukne medie – og med Kortfilm på skemaet har du muligheden for at arbejde med de filmiske virkemidler som:

 • Billedudsnit
 • Perspektiv
 • Point of view
 • Zoom
 • Klipperytme og krydsklip
 • Lyd – reallyd og effektlyd
 • – og meget mere

Book Anne-Mette – for vejledning om Kortfilm i undervisningen.

Book Anja – for vejledning i produktion af Kortfilm.

Se et eksempel på et undervisningsforløb til 1.-2. klasse med filmen Ernst i svømmehallen her.

Se et eksempel på et undervisningsforløb til 4. klasse med filmen Bulder-manden her.

 

Glogster – Dansk

I dansk skal eleverne arbejde med mange forskellige slags tekster – herunder de multimodale, som kombinerer billeder, tekst, tale, video.

Ved at arbejde med Glogster får eleverne muligheden for at arbejde kreativt med at kombinere de forskellige medier og udtryksformer i en ny og spændende præsentationsform.

Gloggen kan deles via andre sociale medier, fx Facebook, og kan via embedfunktionen indsættes i Skoleintra eller på en blog.

Undervisningsforslag:

 • Bog- og filmanmeldelser
 • Grammatikvejledninger
 • Fremlæggelser
 • Evaluering

0. klasse – kom godt igang;-)

Få de gode rutiner grundlagt fra start – book en ugentlig bibliotekstime til din klasse.

Vi fortæller eleverne om hvordan biblioteket bruges, hvordan man opfører sig her – og hvordan man låner og afleverer bøger.

Brug af udlånscomputer: eleverne lærer at bruge udlånscomputeren

Er klassen heldig – vil skolebibliotekaren læse højt, vise spændende nye apps og billedbøger på smartboarded;-)

Dit PLC-team v/AT

 

Faglig læsning – materialer og erfaringer fra forsøget med Læsebånd

I Personaleintra kan du finde skabeloner, opgaver og informationer, som mange lærere brugte mens forsøget kørte. Du finder dokumenterne i arkiv- samlemapper – læsebånd.

På lærerbiblioteket er desuden samlet en del idematerialer. Meget bygger på Elisabeth Arnbaks forskning samt hendes forslag til, hvordan læreren kan arbejde med faglig læsning.

PLC var repræsenteret i Læsebåndsudvalget ved BN. Kontakt Bente for yderligere inspiration og vejledning.